Inne badania USG

Rodzaje badań USG wykonywanych w MAZ-MED:

 • USG piersi (obejmuje gruczoły piersiowe i doły pachowe),
 • USG jamy brzusznej (ocenie podlegają: pęcherzyk żółciowy, PŻW, narządy miąższowe tj. wątroba, śledzona, trzustka, nerki, pęcherz moczowy i przestrzeń zaotrzewnowa/okołoaortalna),
 • USG szyi (obejmuje tkanki miękkie, węzły chłonne i ślinianki, nie obejmuje tarczycy),
 • USG tarczycy, z pomiarem objętości,
 • USG jąder,
 • USG okolic węzłowych,
 • USG tkanek miękkich.

W trakcie badania USG sporządzany jest opis, który Pacjent otrzymuje bezpośrednio po zakończeniu badania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zmian Pacjent otrzymuje dodatkowo dokumentację zdjęciową (tzw. print - fotografie opisanych zmian z pomiarem ich wielkości, które należy zachować do porównania podczas kontrolnych badań). Badanie USG obejmuje konsultację lekarską, podczas której Pacjent uzyskuje informacje o zasadach kwalifikacji do badań i dalszym postępowaniu.

Jak przygotować się do poszczególnych badań USG?

 1. Do badania USG piersi:
  • na badanie najlepiej zgłosić się pomiędzy 1-10 dniem cyklu, licząc od pierwszego dnia krwawienia,
  • w sytuacjach nagłych (np. zaobserwowanie niepokojących objawów, badanie można wykonać w każdym dniu cyklu),
  • zaleca sie ogolić okolice dołów pachowych.
 2. Do badania USG jamy brzusznej:
  • na badanie należy zgłosić się najlepiej rano na czczo lub nie jeść co najmniej przez 6 godzin przed badaniem,
  • w dniu poprzedzającym badanie zaleca się zjeść lekkostrawną, płynną kolację,
  • nie należy pić kawy i palić papierosów ani żuć gumy przed badaniem,
  • można pić wodę niegazowaną,
  • przed badaniem konieczne jest dokładne wypróżnienie,
  • osoby mające problem z wypróżnieniem powinny przyjąć łagodne środki przeczyszczające,
  • osoby chore na cukrzycę, nie muszą byc na czczo,
  • w celu lepszej oceny nerek, lepiej zgłaszać się na badanie z pustym pęcherzem.
 3. Do badania USG szyi, tarczycy, ślinianek:
  • nie jest wymagane specjalne przygotowanie.
 4. Do badania USG jąder:
  • nie jest wymagane specjalne przygotowanie.
 5. Do badania USG powłok skórnych:
  • nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

⇒ Cennik

Na wszystkie badania prosimy umawiać się przez rejestrację, czyniąc to osobiście lub drogą telefoniczną, celem uniknięcia długiego oczekiwania na realizację procedury.