Mammografia

Pracownia mammograficzna - badania

Jak przebiega badanie mammograficzne?
Jak należy przygotować się do badania mammograficznego?

Pracownia Mammograficzna działająca w ramach Poradni Chorób Piersi MAZ-MED sp. z o.o. w Rzeszowie, zlokalizowana jest na niskim parterze budynku głównego (zapewniony pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych).

Pracownia Mammograficzna wyposażona jest w:

Aparat mammograficzny firmy Genoray - Senoguard 750

Automatyczną wywoływarkę firmy KODAK, M35 Y X-OMAT

Pełny zestaw sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do prowadzenia podstawowych testów kontroli jakości, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami.

W Pracowni jest wdrożony System Kontroli Jakości w pełnym zakresie wymaganych czynności. Systematyczna kontrola parametrów fizycznych i technicznych urządzeń w pracowni mammograficznej pozwala na zminimalizowanie dawki otrzymywanej przez Pacjentki podczas mammografii oraz na uzyskanie zdjęć o wysokiej jakości (wartości technicznej i diagnostycznej), co jest kluczowe w wykrywaniu małych zmian w piersiach.

W naszym Ośrodku wykonujemy badania mammograficzne:

 • realizując "Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi"

Jest to program bezpłatnych badań refundowanych przez NFZ, dedykowany populacji kobiet w wieku od 50. do 69. lat. Badania wykonywane są bez skierowania, wymagany jest jedynie nr Pesel

Program profilaktyki raka piersi w naszym ośrodku realizowany jest w pełnym zakresie, który obejmuje:

-etap podstawowy: badanie mammograficzne (po 2 zdjęcia każdej piersi w dwóch podstawowych projekcjach wraz z opisem)
-etap pogłębionej diagnostyki: realizowany w przypadku stwierdzenia w etapie podstawowym zmian, wymagających dalszej diagnostyki. Obejmuje poradę lekarską i wykonanie niezbędnych, dodatkowych badań w celu postawienia ostatecznej diagnozy (wykluczenie lub potwierdzenie choroby). W ramach tego etapu wykonywane są również nieodpłatnie: mammografia uzupełniająca i/lub USG piersi, ewentualnie biopsja pod kontrolą obrazu USG z badaniem mikroskopowym pobranego materiału cytologicznego.

 • realizując skierowania od lekarzy specjalistów z innych placówek, które podpisały umowy z Naszym Ośrodkiem na dany rok.
 • wykonując odpłatne (prywatne) badania piersi, obejmujące wykonanie badania mammograficznego lub zleconych zdjęć celowanych (dodatkowych ) wraz z opisem i konsultacją lekarską.

Jak należy przygotować się do badania mammograficznego?

 • W dniu badania nie należy stosować żadnych środków chemicznych takich, jak: perfumy, dezodoranty, zasypki i inne środki przeciw potowe. Wszystkie te preparaty mogą niekorzystnie wpływać na skuteczne działanie prześwietlenia. Niektóre ze składników mogą powodować powstanie na filmie artefaktów, co może sugerować nieprawidłowy obraz, a nawet spowodować konieczność powtórzenia badania.
 • Należy ubrać się tak, by ubranie składało się z dwóch części - górnej do pasa, którą łatwo zdjąć do badania i dolnej od pasa, w której Pacjentka pozostaje. Najlepszym terminem wykonania badania jest pierwsza faza cyklu miesięcznego Jeżeli jest to możliwe najlepiej zaplanować wykonanie badania mammograficznego między 6 a 12 dniem cyklu, czyli w okresie, kiedy piersi są najmniej bolesne.
 • Zalecane jest przyniesienie ze sobą na badanie mammograficzne ostatnio wykonywanych zdjęć piersi, by lekarz mógł dokonać porównania obrazu i ocenić zmiany zaistniałe w czasie. Takie postępowanie jest w pełni uzasadnione i niezwykle ważne, gdyż pozwala na wychwycenie rozwijających się nieprawidłowości już w najwcześniejszym stadium ich rozwoju.
 • Badanie mammograficzne związane jest ze stosowaniem równomiernego ucisku piersi podczas wykonywania każdego zdjęcia. Właściwie dostosowany ucisk jest niezbędny dla uzyskania obrazu mammograficznego o odpowiednio wysokiej wartości diagnostycznej. W wyniku tego ucisku obraz będzie wyraźny i dokładny, a ponadto w znaczący sposób zmniejszy się dawka promieni rentgenowskich.
 • Podczas trwania badania mammograficznego niezwykle ważna jest postawa i współpraca Pacjentki, gdyż ułatwia technikowi prawidłowe ułożenie piersi i prawidłowe wykonanie badania.

Jak przebiega badanie mammograficzne?

!!! W przypadku ciąży lub jej podejrzenia, koniecznie należy poinformować o tym fakcie osobę wykonującą badanie !!!

Przed przystąpieniem do wykonania mammografii, technik wykonujący badanie przeprowadza rozmowę wstepną - krótki wywiad z Pacjentką.

Kobiety skierowane z innych Placówek (zgodnie z zawartymi umowami) powinny ponadto przedstawić technikowi odpowiednie skierowanie.

Pacjentki zgłaszające się na bezpłatne badanie profilaktyczne wypełniają dodatkowo ankietę informacyjną (wymaganą przez NFZ). Następnie technik weryfikuje zgodność danych zawartych w ankiecie (wegług danych z dowodu osobistego) z danymi zamieszczonymi w ogólnopolskiej bazie danych NFZ.

Jeżeli Pacjentka spełnia warunki kwalifikacji do badania, technik może wykonać u niej badanie mammograficzne, które przebiega wg. poniższego schematu:

 • Pacjentka przygotowuje się do badania za parawanem, rozbierając się do połowy i podchodzi do aparatu mammograficznego.
 • Osoba wykonująca zdjęcia mammograficzne (technik elektroradiologii) umieści najpierw jedną pierś pomiędzy dwiema równoległymi powierzchniami (stolikiem a płytką uciskową).
 • W celu unieruchomienia piersi, powierzchnie te zostaną do siebie przysunięte, tak aby pierś spłaszczyła się. Położenie takie może sprawić chwilowy dyskomfort, jednak ucisk jest niezbędny, aby zminimalizować dawkę promieniowania dla pacjentki i uzyskać prawidłowy obraz piersi na zdjęciu mammograficznym. Wykonanie jednego zdjęcia zajmuje zaledwie kilka sekund.
 • U każdej Pacjentki zostają wykonane cztery zdjęcia (po dwa każdej piersi) w dwóch standardowych projekcjach:

-CC - w pozycji osiowej kranio - kaudalnej (głowowo- ogonowej), dla uwidocznienia centralnej, podbrodawkowej i przyśrodkowej części gruczołu piersiowego,

-MLO - w położeniu skośnym, przyśrodkowo - bocznym, dla uwidocznienia jak największej części dołu pachowego

 • Po zakończeniu badania mammograficznego Pacjentka powinna poczekać do momentu wywołania zdjęć i sprawdzenia przez technika technicznej jakości wykonanych mammogramów. W sytuacji jakichkolwiek błędów, ułożenie w danej projekcji będzie mogło zostać niezwłocznie poprwaione.Takie postępowanie pozwala również, w sytuacjach tego wymagających (podejrzenia zmian) na wykonanie dodatkowych projekcji uzupełniających (np. zdj. celowne, powiększone) i znaczne skrócenie czasu oczekiwania na ostateczną diagnozę.
 • Informację o wyniku badania mammograficznego oraz o wszelkich dodatkowych zaleceniach zostaną zawarte w opisie badania i wydane Pacjentce (bezpośrednio po badaniu i konsultacji lekarskiej- w przypadku badań prywatnych i ze skierowaniem, a w przypadku badań skryningowych - po dwóch tygodniach w związku z koniecznością zaraportowania ich w NFZ zgodnie z obowiązującymi harmonogramami).
 • Opis badania mammograficznego wraz ze zdjęciami Pacjentka odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w rejestracji (w przypadku badań skryningowych potwierdzając ten fakt podpisem na liście odbioru wyników).