USG Piersi

Badanie ultrasonograficzne piersi (USG)

Jakie są wskazania do wykonania badania USG piersi?

Jak przygotować się do badania USG piersi?

Jak przebiega badanie USG piersi?

Badanie USG jest metodą obrazowania tkanek i narządów z użyciem fal ultradźwiękowych. W profilaktyce i diagnostyce chorób piersi zajmuje coraz ważniejsze miejsce, nie tylko ze względu na swą niewątpliwą wartość diagnostyczną, ale również dlatego, że jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne (można je stosować również u kobiet w ciąży i karmiących).

USG jest badaniem z wyboru u kobiet młodszych (poniżej 35. roku życia) i niejednokrotnie wartościowym uzupełnieniem wcześniej wykonanej mammografii u kobiet po 40. roku życia (zwłaszcza w przypadku gęstej - gruczołowej budowy piersi).

Badania USG w MAZ- MED

Badania ultrasonograficzne od 2020 roku przeprowadzane są na nowoczesnym, specjalistycznym aparacie ultrasonograficznym z unikatowym oprogramowaniem, dedykowanym szczególnie diagnostyce zmian w piersiach.

Na badanie USG piersi składa się dokładna ocena struktury obu gruczołów piersiowych wraz z dołami pachowymi po obu stronach.

Każde badanie USG obejmuje jednoczesną konsultację lekarza specjalisty wraz z określeniem dalszych zaleceń odnośnie rodzaju i terminu kolejnych badań profilaktycznych, a w przypadku stwierdzenia zmiany - zlecenie dalszych badań diagnostycznych lub kontrolnych. Każda Pacjentka otrzymuje również informacje na temat samokontroli i indywidualnego doboru najbardziej odpowiedniej dla Niej metody badania piersi.

Elastografia - innowacyjna metoda wspomagająca diagnostykę ultrasonograficzną

Rak piersi jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów złośliwych u kobiet. Zjawisko to stawia nowe wyzwania przed lekarzami, naukowcami oraz producentami zaawansowanego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego.

Aby wspomóc i udoskonalić diagnostykę ultrasonograficzną zmian w piersiach, znalazła zastosowanie nowa metoda oceny charakteru zmian widocznych w badaniu USG - elastografia. Pozwala ona na ocenę twardości i ściśliwości tkanki - obrazy generowane są w kolorze. Odpowiednie wzorce wspomagają ocenę i różnicowanie zmian łagodnych i złośliwych.

Elastografia jest stosowana w Naszym Centrum Diagnostyki Chorób Piersi od 2008 roku. Na jej wykorzystanie pozwala nowoczesny sprzęt - aparat USG wyposażony w pełne, specjalistyczne oprogramowanie do tego typu badań.

Wskazania do wykonania USG piersi:

 • jako badanie profilaktyczne (z wyboru), głównie u kobiet przed 35 rokiem życia,
 • w przypadku obecności wyczuwalnych palpacyjnie guzków i zgrubień w piersiach,
 • jako badanie uzupełniające po mammografii u kobiet z gęstą, gruczołową budową piersi, u których czułość mammografii jest obniżona,
 • dla dodatkowej oceny zmian uwidocznionych w mammografii,
 • dla określenia charakteru zmiany (różnicowanie między zmianą litą a płynową, łagodną a złośliwą),
 • przy obecności klinicznych objawów zapalenia gruczołu piersiowego, zwłaszcza przy podejrzeniu ropnia piersi,
 • przed i w trakcie hormonoterapii,
 • jako bezpieczne, nieinwazyjne badanie piersi u kobiet ciężarnych i karmiących,
 • w przypadku stwierdzenia wycieku z brodawki sutkowej - ocena przewodów mlekowych, wykluczenie rozrostów wewnątrzprzewodowych,
 • po urazach piersi,
 • dla wykluczenia zmian przed planowanymi zabiegami z zakresu chirurgii plastycznej.

Mniejszą skuteczność diagnostyczną badania USG piersi obserwuje się u Kobiet z tzw. tłuszczowym typem budowy piersi. W takim przypadku badaniem podstawowym jest mammografia. Wykonanie pierwszej mammografii zalecane jest kobietom już po 40 roku życia. Kobiety po 50 roku życia badanie piersi powinny zaczynać od wykonania profilaktycznej mammografii, która jest jedyną metodą pozwalającą wykluczyć lub stwierdzić obecność podejrzanych mikrozwapnień w piersiach i rozpoznać wczesny nowotwór złośliwy, jeszcze przed etapem powstania guzka.

Przygotowanie do badania USG:

 • Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań, najlepiej jednak wykonać je w pierwszej połowie cyklu miesięcznego.
 • Konieczne jest dostarczenie poprzednich wyników badań dotyczących piersi (mammografii, USG, BACC), zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej - jeśli takie badania były już wykonywane oraz wypisów ze szpitala, po ewentualnych zabiegach operacyjnych piersi. Takie postępowanie pozwala na dokładne porównanie wielkości i charakteru opisywanych już wcześniej zmian i niejednokrotnie pozwala uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych procedur diagnostycznych.

Przebieg badania USG:

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, z rękoma uniesionymi nad głowę. Lekarz, po uprzednim zebraniu wywiadu, nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i przesuwając sondę po powierzchni skóry, kolejno skanuje i ogląda na monitorze poszczególne struktury gruczołu piersiowego, oceniając też zawartość dołów pachowych, regionalne węzły chłonne.