Bezpłatne usługi rehabilitacyjne (kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w MAZ-MED sp. z o.o. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 1. Realizujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grup wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego ) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym w wieku 0 -18 lat
 2. W ramach rehabilitacji udzielane są:
  • porada lekarska,
  • konsylium,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagoga specjalnego,
  • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii SI,
  • świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii,
  • zabiegi z zakresu fizykoterapii.