Doświadczenie

Mamy wieloletnie doświadczenie oraz sukcesy w pracy z dziećmi z:

  • mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi,
  • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
  • Zespołem Downa oraz innymi zespołami genetycznymi,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • agenezją ciała modzelowatego,
  • specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • autyzmem,
  • opóźnieniami rozwoju mowy o rożnej etiologii,
  • afazją,
  • trudnościami w jedzeniu i piciu.