Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci

Prowadzimy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację noworodków, niemowląt i dzieci wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju psychoruchowego.

Rehabilitacja dobierana jest indywidualnie dla dziecka w zależności od jego potrzeb przez zespół terapeutyczny: lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga.

Personel posiada duże doświadczenie i umiejętności zawodowe w neurostymulacji dzieci (ukończone wysokospecjalistyczne kursy zawodowe, wieloletni staż pracy z noworodkami, niemowlętami i dziećmi).

Mamy wieloletnie doświadczenie oraz sukcesy w pracy z dziećmi z:

 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi,
 • zespołem Downa oraz innymi zespołami genetycznymi,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • agenezją ciała modzelowatego,
 • specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • autyzmem,
 • opóźnieniami rozwoju mowy o różnej etiologii,
 • afazją,
 • trudnościami w jedzeniu i piciu.

Proponujemy usprawnianie:

 • metodą NDT - Bobath,
 • metodą Integracji Sensorycznej,
 • elementami metody Vojty,
 • metodą PNF,
 • metodą bandażowania,
 • metodą trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp dla dzieci,
 • metodą W. Sherbourne,
 • metodą Denisona,
 • metodą Castillo - Moralesa,
 • masaż klasyczny i Shantala,
 • magnetostymulacja Viofor JPS,
 • magnetostymulacja skojarzona z energią świetlną RIR,
 • kinesiotaping,
 • rezonans stochastyczny.

Prowadzimy ponadto instruktaże dla rodziców odnośnie różnych form usprawniania i rehabilitacji dzieci, wspierając rodzinę dziecka w trudnych sytuacjach.

Przyjmujemy w ramach usług prywatnych dzieci, u których rodzic, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony, nieprawidłowy, a także bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, lekarza POZ) w ramach kontraktu z NFZ - Rehabilitacja Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Dziennym.