Rezonans stochastyczny

Terapia Rezonansem Stochastycznym

dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi w różnym wieku: tj. od kilkunastomiesięcznych (które potrafią ustać samodzielnie lub z pomocą) do kilkunastoletnich.

Zastosowanie:

 • zespół Downa
 • MPDZ (mózgowe porażenie dziecięce) – spastyka, wiotkość
 • autyzm
 • zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • niezgrabność ruchowa
 • zaburzenia koordynacji ruchowej (motoryka duża i mała)
 • zaburzenia sensoryczne
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia chodzenia i równowagi
 • zaburzenia mowy

Efekty zauważone przez Rodziców: poprawa chodu, lepsze obciążenie kończyn dolnych i stóp, lepsza stabilizacja tułowia, lepsze zgięcia grzbietowe stopy, luźniejsze łydki, dziecko bardziej zwarte, poprawa napięcia mięśniowego, lepszy chód, lepsze i pewniejsze wyrzucanie nóg podczas spaceru

Usługi bezpłatne:

dla dzieci korzystających z terapii w naszym ośrodku w ramach kontraktu z NFZ: "Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"

Usługi prywatne:

Cena 40 zł ( jeden trening ) - program rezonansu stochastycznego dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Jest to metoda stosowana i rekomendowana przez Instytut Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.