Rezonans stochastyczny

SRT-Zeptoring jest wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń o różnym charakterze, np. neurologicznych, ortopedycznych.

Terapia metodą SRT-Zeptoring poprawia:

 • naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji i uwalnianie neuroprzekaźników oraz aktywację obszarów mózgu,
 • zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,
 • sterowanie odruchami, optymalnie regulując refleks
 • sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,
 • koordynację ruchów poprzez aktywację móżdżka,
 • przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości
 • efektywność treningów u sportowców.

Jak działa SRT-Zeptoring?

 • Podczas terapii Pacjent ciągle wytrącany jest z równowagi poprzez zmienne, losowe i nieharmonijne impulsy wibracyjne. Płytki na których stoi Pacjent, oscylują niezależnie od siebie w trzech kierunkach (przód - tył, lewo - prawo, góra - dół). W ten sposób organizm nie jest w stanie przyzwyczaić się do odbieranych bodźców i podczas całej terapii musi być w stanie gotowości, aby szybko zareagować w momencie, gdy urządzenie wytrąca go z równowagi.
 • Dzięki licznym receptorom zlokalizowanym w mięśniach, ścięgnach, skórze itd. człowiek jest w stanie stwierdzić, w jakiej pozycji znajduje się jego ciało lub jego poszczególne części, tzn. stoi czy siedzi/ czy i jak się porusza.
 • Jeśli receptory niezmiennie zgłaszają to samo, np. gdy ciało się nie porusza lub porusza się monotonnie, zgłoszenia (informacje) te stają się dla mózgu nieinteresujące. Gdy jednak ciało generuje stale nowe, zmienne zgłoszenia, pobudzana jest aktywność mózgu. Jednocześnie trenuje on jak najszybsze i najefektywniejsze przetwarzanie tych informacji.
 • Pojęcie stochastyczny oznacza, że częstość podstawowa zaburzana jest przez dodatkowe zakłócenia (noise). Dzięki kombinacji stochastyki i losowości bodźców układ nerwowy i mięśnie trenowane są w sposób bardzo efektywny. Pacjent uczy się szybko skutecznego reagowania na losowe zakłócenia, co przekłada się na ruchy w życiu codziennym.

Terapia Rezonansem Stochastycznym

dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi w różnym wieku: tj. od kilkunastomiesięcznych (które potrafią ustać samodzielnie lub z pomocą) do kilkunastoletnich

Zastosowanie:

 • MPD (mózgowe porażenie dziecięce) – spastyka, wiotkość
 • autyzm
 • zaburzenia w sferze emocjonalno - społecznej
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • niezgrabność ruchowa
 • zaburzenia koordynacji ruchowej (motoryka duża i mała)
 • zaburzenia sensoryczne
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia chodzenia i równowagi
 • zaburzenia mowy.

Zastosowanie Rezonansu Stochastycznego u naszych Małych Pacjentów ma na celu m.in.:

 • normalizację napięcia mięśniowego,
 • poprawę równowagi statycznej i dynamicznej,
 • poprawę koordynacji ruchowej,
 • stymulację rozwoju mowy,
 • stymulację odruchów,
 • stymulację czucia głębokiego,
 • poprawę chodu.

Efekty zauważone przez Rodziców to m.in: poprawa chodu, lepsze obciążenie kończyn dolnych i stóp, lepsza stabilizacja tułowia, lepsze zgięcie grzbietowe stopy, luźniejsze łydki, dziecko bardziej zwarte, poprawa napięcia mięśniowego, lepszy chód, lepsze i pewniejsze wyrzucanie nóg podczas spaceru.

Jest to metoda stosowana i rekomendowana przez Instytut Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.