TIMP - Test umiejętności motorycznych niemowląt

To wyjatkowo dokładny test pozwalający na ocenę nieprawidłowości rozwoju ruchowego najmłodszych niemowląt.

Jest przeznaczony do oceny dzieci urodzonych przedwcześnie (po 34 tygodniu ciąży) oraz niemowląt do 5 miesiąca życia.

Wg twórców testu (Campbell Girolami i in.) uzyskane nieprawidłowe wyniki są rzetelnym wskazaniem do rozpoczęcia wczesnej rehabilitacji oraz charakteryzuje się dużą wartością prognostyczną w stosunku do późniejszych zaburzeń rozwoju.

("Fizjoterapia w Pediatrii" pod red. Wł. Kuliński)