Usługi prywatne

Ostatnie lata pokazały wzrost potrzeb w zakresie rehabilitacji noworodków, niemowląt i dzieci. Pojawiają się na rynku trudności z dostępnością do szybkiej, wczesnej interwencji (kolejki z NFZ), dlatego uruchomiliśmy większą niż dotychczas ilość świadczeń odpłatnych w naszej placówce.

Proponujemy:

  • konsultacje lekarskie - specjalista rehabilitacji medycznej,
  • ocenę fizjoterapeutyczną rozwoju dziecka,
  • terapie różnymi metodami rehabilitacyjnymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka,
  • naukę wspomagania rozwoju dziecka,
  • diagnozę i terapię psychologiczną,
  • diagnozę i terapię pedagoga specjalnego,
  • diagnozę i terapię logopedy,
  • pełną diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (opracowana na piśmie).

Przyjmuje doświadczony personel od lat pracujący w naszym ośrodku posiadający ukończone specjalistyczne kursy (certyfikaty) do pracy z dziećmi.