Cennik usług prywatnych

Lek. med. Jerzy Mazurek - specjalista radiodiagnostyki

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE (USG)


Jama brzuszna 250 zł*

Piersi 250 zł*

Szyja 250 zł*

Tarczyca 250 zł*

Jądra 250 zł*

Badania kontrolne i inne 250 zł*

* Cena badania ultrasonograficznego obejmuje jednoczasowe wydanie opisu oraz konsultację lekarza specjalisty.

W przypadku wykonywania równocześnie badań kilku narządów udzielamy Naszym Pacjentom rabatów i ustalamy ceny umowne.

Mammografia wraz z opisem i konsultacją lekarską 250 zł

Zdjecie celowane /powiększone/ dodatkowe projekcje wraz opisem i konsultacją lekarską 150 zł

Kompleksowe badanie piersi (mammografia + USG) wraz z opisem i konsultacją lekarską 300 zł

BACC (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana pod kontrolą USG) 1 piersi - cena obejmuje pobranie materiału, wynik oceny mikroskopowej oraz konsultację lekarską 300 zł

BACC 2 zmian w 1 piersi lub 1 zmiany + węzeł chłonny 400 zł

BACC 2 zmian w 2 różnych piersiach 500 zł

Konsultacja lek. spec. radiodiagnostyki bez wykonywania badań 100 zł

Konsultacja genetyka klinicznego 150 zł

Konsultacja onkologa klinicznego 150 zł

Cennik testów genetycznych (mutacji genowych)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald - lekarz konsultant - genetyk kliniczny z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Specjalistyczne konsultacje odbywają się raz w miesiącu. O terminie przyjazdu lekarza informujemy zapisane Pacjentki telefonicznie. Koszt konsultacji to 150 zł.

Test wysokiego ryzyka raka piersi RECQL 100 zł

Test wysokiego ryzyka raka piersi PALB2 (2 zmiany) 160 zł

Test wysokiego ryzyka agresywnego raka prostaty NBS1 100 zł

Test wysokiego ryzyka raka piersi/prostaty CHEK2:1100delC, delIVS2+1G>A, del5395, I157T 300 zł

Umiarkowanie zwiększone ryzyko raków-P53 80 zł

Umiarkowanie zwiększone ryzyko raków-P16 80 zł

Umiarkowanie zwiększone ryzyko raków-NOD2 80 zł

Test molekularny-B2P1 BRCA2 (5972C/T) 100 zł

Po odbytej konsultacji, u zakwalifikowanych Pacjentek pobiera się od 5 ml do 7 ml krwi z żyły odłokciowej. Do ceny wybranych/wskazanych przez lekarza genetyka testów należy wówczas doliczyć jednorazowo koszt izolacjii DNA w kwocie 40 zł. W pewnych sytuacjach lekarz genetyk kliniczny, po odbytej konsultacji i zabraniu potrzebnego wywiadu, może zdecydować o przeprowadzeniu niektórych badań (dotyczy wybranych mutacji) w ramach bezpłatnego Programu Badań Ministerialnych.

Oznaczanie mutacji genowych z pobranej krwi obwodowej odbywa się w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Na wyniki badania genetycznego Pacjentki oczekują około miesiąca. W przypadku Pacjentek ze stwierdzoną mutacją wyznacza się indywidualny tok (częstotliwość i rodzaj) badań profilaktycznych.