Ocena poziomu rozwoju dziecka

Diagnostyka i terapia noworodków, niemowląt i dzieci w naszym ośrodku dotyczy:

 1. Oceny rozwoju psychoruchowego.
 2. Wspomagania prawidłowego rowoju dziecka.
 3. Rehabilitacji niemowląt i dzieci różnymi metodami rehabilitacyjnymi dostosowanymi indywidualnie do potrzeb dziecka.
 4. Problemów rozwojowych wcześniakow.
 5. Opóźnień rozwoju psychoruchowego.
 6. Asymetrii ułożeniowej i asymetrii czaszki.
 7. Zaburzeń napiecia mięśni (dziecko zbyt wiotkie lub za sztywne).
 8. Diagnostyki terapii problemow neurologicznych.
 9. Dzieci, które powtarzaja ten sam wzorzec ruchowy.
 10. Dzieci nieutrzymujacych wzroku na rodzicu lub przedmiocie.
 11. Zagrożeń niepełnosprawności intelektualnej (wczesne wspomaganie rozwoju).
 12. Genetycznych wad rozwojowych.
 13. Wad postawy, kolan i stóp.
 14. Problemów Integracji Sensorycznej (diagnoza SI na piśmie).
 15. Badań psychologicznych (testy DSR i Leitera).
 16. Diagnostyki i terapii problemu z uczeniem się.
 17. Zaburzeń problemów wychowawczych.
 18. Zaburzeń karmienia, ssania i połykania - nauka karmienia, żucia i połykania u dzieci z problemami neurologicznymi.
 19. Opoźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii.

Przyjmują:

 • lekarz spec. rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuci,
 • logopeda,
 • neurologopeda
 • psycholog.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi.