Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci

Prowadzimy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację noworodków, niemowląt i dzieci wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju psychoruchowego.

Personel posiada duże doświadczenie i umiejętności zawodowe w neurostymulacji dzieci (ukończone wysokospecjalistyczne kursy zawodowe, wieloletni staż pracy z noworodkami, niemowlętami i dziećmi).

Oferujemy:

Mamy wieloletnie doświadczenie oraz sukcesy w pracy z dziećmi z:

 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, asymetrią,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi,
 • zespołem Downa oraz innymi zespołami genetycznymi,
 • wadami postawy,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • agenezją ciała modzelowatego,
 • specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • spektrum autyzmu,
 • opóźnieniami rozwoju mowy o różnej etiologii,
 • afazją,
 • trudnościami w jedzeniu i piciu.

Proponujemy usprawnianie:

Prowadzimy ponadto instruktaże dla rodziców odnośnie różnych form usprawniania i rehabilitacji dzieci, wspierając rodzinę dziecka w trudnych sytuacjach.

Przyjmujemy w ramach usług prywatnych dzieci, u których rodzic, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony, nieprawidłowy.

Istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych z różnych fundacji na cele rehabilitacyjne. Wystawiamy faktury.

Galeria zdjęć

Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci
Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci

W tym dziale