Zabieg magnetostymulacji

MOŻLIWOŚĆ WSPIERANIA ROZWOJU WASZEGO DZIECKA W MAZ-MED ZABIEGIEM MAGNETOSTYMULACJI

 • To oddziaływanie na całe ciało lub wybrane jego części zmiennym polem magnetycznym
 • Magnetostymulacja to nowoczesny system wykorzystujący energię fal elektromagnetycznych do poprawy stanu zdrowia
 • To bezpieczna i całkowicie nieinwazyjna metoda wsparcia i leczenia w rehabilitacji pediatrycznej
 • Zabieg jest przyjemny, łatwy w zastosowaniu

Pozytywnie wpływa na:

- normalizację napięcia mięśniowego

- zaburzony rozwój psychoruchowy dziecka

- poprawę funkcji sensoryczno-motorycznych

- wzmocnienie odporności organizmu

- poprawę koncentracji uwagi

- działa uspokajająco, przeciwdziała stresom dnia codziennego

- ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu

- stymuluje rozwój mowy

- ma działanie przeciwbólowe i regeneracyjne

 • Terapia impulsowym polem magnetycznym jest wykorzystywana przez lekarzy w kompleksowej rehabilitacji pediatrycznej. Efekty zdrowotne zostały potwierdzone w licznych badaniach prowadzonych na przestrzeni 20 lat

 • Zabieg wykonujemy indywidualnie w gabinecie pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty
 • Istnieje możliwość wypożyczenia ( za odpłatnością) aparatu do zabiegu magnetostymulacji do domu ( wskazane i korzystne jest robienie serii zabiegów magnetostymulacji codziennie przez okres 3-4 tygodni) – informacja w rejestracji Maz-Med

Zabieg magneotostymulacji

Magnetostymulacja polega na specyficznym oddziaływaniu na organizm wolnozmiennym polem magnetycznym o niskiej wartości indukcji. W efekcie tego oddziaływania w organizmie zostają uruchomione mechanizmy pozwalające w bezpieczny sposób przywrócić jego naturalną równowagę, co prowadzi do poprawy stanu zdrowia i złagodzenia lub ustąpienia licznych dolegliwości.

Atutem tej metody jest działanie przeciwbólowe i regeneracyjne, dzięki czemu stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia podstawowego i często pozwala znacznie zmniejszyć przyjmowane przez pacjentów dawki leków.

WSKAZANIA MEDYCZNE DO STOSOWANIA ZABIEGU MAGNETOSTYMULACJI:

 1. DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE:
  • zmiany zwyrodnieniowe układu kostno - stawowego kończyn górnych i dolnych,
  • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów,
  • dolegliwości bólowe w zakresie tkanek miękkich spowodowane:
   • reumatyzmem poza stawowym,
   • stanami pourazowymi tkanek miękkich;
  • bóle migrenowe.
 2. DZIAŁANIE REGENERACYJNE:
  • upośledzenie gojenia układu kostnego:
   • stawy rzekome,
   • utrudnione gojenie po złamaniach kości;
  • upośledzenie gojenia tkanek miękkich:
   • stany po urazach z uszkodzeniem ciągłości skóry,
   • stany po urazach bez uszkodzenia ciągłości skóry,
   • odleżyny.
 3. DZIAŁANIE POPRAWIAJĄCE KRĄŻENIE OBWODOWE:
  • upośledzenie przepływu miejscowego w kończynach:
   • w angiopatii cukrzycowej,
   • w angiopatii na tle miażdżycowym,
   • w owrzodzeniach podudzi;
  • przyśpieszenie wchłaniania krwiaków,
  • zmniejszenie obrzęku limfatycznego.
 4. DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJACE DŁUG TLENOWY POPRZEZ WPŁYW:
  • na procesy tlenowego oddychania tkankowego,
  • na procesy beztlenowego oddychania tkankowego.
 5. NERWICE I STANY ZWIĘKSZONEGO NAPIĘCIA UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO.
 6. STANY STRESOWE.
 7. MEDYCYNA SPORTOWA.

ZASTOSOWANIE MAGNETOSTYMULACJI W CHOROBACH I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • astma oskrzelowa
 • nawracające infekcje górnych dróg oddechowych
 • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
 • dla uzyskania stanu relaksacji organizmu
 • dla poprawy koncentracji uwagi
 • zespół Downa
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • opóźnienia lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego
 • encefalopatia niedotlenieniowo - niedokrwienna
 • obwodowe porażenie nerwu twarzowego
 • regeneracja nerwów obwodowych
 • zaburzenia zrostu kostnego
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • spastyka
 • wiotkość
 • schorzenia reumatologiczne
 • schorzenia ortopedyczne
 • schorzenia dermatologiczne

MAGNETOSTYMULACJA SKOJARZONA Z ENERGIĄ ŚWIATŁA

Metoda magnetostymulacji skojarzonej z energią światła wykorzystuje sposób działania pól magnetycznych jednocześnie z działaniem energii światła. Są to aplikatory magnetyczno - świetlne działające miejscowo na daną okolicę. Emitują jednocześnie pole magnetyczne i wiązki światła czerwonego o długości fali 625-635 nm i światła podczerwonego o długości fali 840-860 nm.

WSKAZANIA MEDYCZNE:

 1. DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE:
  • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno - stawowego kończyn gónych i dolnych,
  • przeciążenia i urazy,
  • RZS,
  • ZZSK,
  • półpasiec,
  • nerwobóle.
 2. DZIAŁANIE REGENERACYJNE:
  • stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
  • stany po przebytych zapaleniach skóry i tkanek miękkich,
  • łuszczyca,
  • oparzenia,
  • odleżyny,
  • przewlekłe i podostre zapalenia stawów,
  • zabieg wstępny przed masażem, kinezyterapią i jonoforezą.
 3. DZIAŁANIE POPRAWIAJĄCE KRĄŻENIE OBWODOWE:
  • upośledzenie przepływu miejscowego w kończynach (w angiopatii cukrzycowej, miażdżycowej, w owrzodzeniach podudzi),
  • przyśpieszenie wchłaniania krwiaków,
  • zmniejszenie obrzęku limfatycznego.
 4. DZIAŁANIE ANTYSPASTYCZNE:
  • schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, w któych występuje spastyczność.
 5. DZIAŁANIE ZMNIEJSZAJĄCE DEFICYT I DŁUG TLENOWY poprzez wpływ na procesy tlenowego i beztlenowego oddychania tkankowego.

PRZECIWWSKAZANIA MEDYCZNE:

 • ciąża,
 • czynna choroba nowotworowa,
 • czynna gruźlica płuc,
 • obecność elektronicznych implantów
 • stany po przeszczepach narządów.

Magnetostymulacja

w chorobach i rehabilitacji dzieci i młodzieży

Specjalistyczne placówki pediatryczne stosują zabiegi magnetostymulacji w chorobach i rehabilitacji dzieci i młodzieży. Sprzęt obecny jest w szpitalach dziecięcych, ośrodkach opiekuńczo - rehabilitacyjnych, pracowniach uniwersyteckich, szkołach specjalnych. Dzięki unikalnym cechom magnetostymulacja od lat jest wykorzystywana przez rodziców do prowadzenia terapii w warunkach domowych. Publikowane wyniki badań i obserwacji klinicznych są źródłem danych o stosowaniu i skuteczności zabiegów magnetostymulacji. Ponad 200 publikacji medycznych dostępne jest na stronie www.medanlife.com. Poniżej przedstawiono wybrane publikacje dotyczące stosowania i skuteczności zabiegów magnetostymualcji u dzieci i młodzieży.

Immunotropowe oddziaływanie pola magnetycznego

Badaniami objęto grupę 60 dzieci z astmą oskrzelową i nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. W grupie, w której oprócz leczenia rutynowego stosowano magnetostymulację, po terapii stwierdzono prawidłowe wartości poszczególnych parametrów charakteryzujących poziom immunologicznej kompetencji limfocytów T, poprawne wyniki testów aktywności immunogennej monocytów oraz prawidłowe stężenia badanych cytokin. W grupie dzieci leczonych wyłącznie rutynowo wyniki badań immunologicznych pozostały niezmienione po okresie leczenia. W grupie z zabiegami magnetostymulacji liczba, nasilenie i czas trwania incydentów infekcyjnych uległy znamiennej redukcji w całym okresie obserwacji. Wymagane stosowanie antybiotyków i/lub sterydów z poziomu 70% przed leczeniem zmniejszyło się na 30% po leczeniu. Poprawę kliniczną u badanych dzieci po leczeniu magnetostymulacyjnym należy przypisać immunokorekcyjnym wpływom magnetostymulacji.

Istotnym potwierdzeniem immunokorekcyjnego mechanizmu magnetostymulacji jest wykazanie jego immunotropowego oddziaływania nie tylko in vivo, ale także in vitro w odniesieniu do izolowanych z krwi komórek odpornościowych.

Dąbrowski M.: Immunotropowe właściwości pól elektromagnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Vioform JPS.Pediatra Med. Rodz 2005, 1 (1): 78-83.Dąbrowski M. Stankiewicz W.: Clinical and Immunological Effects of Magnetostimulatio In Children with Recurrent Infections of Respiratory Tracts. Przegląd Elektrotechniczny, 84 12/2008: 155-156.

Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

W obserwacji klinicznej odnotowano, że cykl zabiegów magnetostymulacji prowadzi do znacznego skrócenia czasu trwania sztywności porannej, zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych oraz obrzęków. Zabiegi są dobrze tolerowane, brak objawów ubocznych. Uzyskane w badaniu wyniki (poprawa stanu klinicznego - 96,9%, zmniejszenie bolesności podczas ruchu – 84,3%, poprawa ruchomości stawów zajętych procesem zapalnym – 76,8%, zmniejszenie obrzęku stawów – 46,6%, normalizacja ocieplenia tkanek okołostawowych – 68,0%) potwierdzają wysoką skuteczność terapeutyczną magnetostymulacji.

Dobrzyniecka B., Prusek W., Zaręba-Nizioł B., Cieślar G., Sieroń A.: badanie skuteczności terapeutycznej i tolerancji zastosowania magnetostymulacji systemem Viofor JPS w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiomatyczne zapalnie stawów. Baln. Pol. 2004, 66 (3-4), 86-92.

Oceniono wpływ magnetostymulacji na stan relaksacji organizmu ludzkiego

Analiza objęła zarejestrowane częstotliwości i amplitudy rytmu fal alfa i rytmu fal theta. Obliczono wartości demobilizacji organizmu ludzkiego. Magnetostymulacja wyraźnie modyfikuje wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji. Ma to szczególnie zastosowanie w psychoterapii osób z obniżoną dojrzałością emocjonalną.

Pecyna M., Murawski P.: Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencelograficznych Zdrowie Publiczne, 2000 60;7-8:274-275.

Wpływ magnetostymulacji na stan koncentracji organizmu ludzkiego

Badaniem objęto osoby z problemem koncentracji uwagi i osób bez problemów. Stan dekoncentracji określono poprzez stosunek fal beta do fal theta. Zmienne pole magnetyczne o małej częstotliwości szczególnie pozytywnie wpływa na zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi, który stanowi ważny element pojemności pamięciowej. W grupie poddanej zabiegom magnetostymulacji zanotowano istotną statystycznie poprawę koncentracji uwagi. Wyraźnie obniżyły się wartości amplitud rytmu fal theta i podwyższyły się rytmu fal beta. Uzyskany obraz jest charakterystyczny dla osób z prawidłową koncentracją uwagi.

Pecyna M.: Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG Fizjoterapia Polska 2001, 1;4:418-420.

Oceniono wpływ magnetostymulacji u dzieci z zespołem Downa

U dzieci z zespołem Downa zabiegi magnetostymulacji pozwalają podwyższyć stopień koncentracji uwagi, a tym samym skutecznie zmniejszyć dekoncentrację. Zanotowano statystycznie istotny pozytywny wpływ pól magnetycznych magnetostymulacji na stopień, w jakim badane dzieci koncentrowały swoją uwagę, mierzony wartościami amplitud beta i theta w obu półkulach mózgowych. Wyniki pokazały, że dzieci z zespołem Downa kompleksowo usprawniane już w pierwszym roku życia są znacznie wrażliwsze na działanie magnetostymulacji niż dzieci po trzecim roku życia. W porównaniu z dziećmi usprawnianymi po trzecim roku życia, u dzieci usprawnianych w pierwszym roku życia, magnetostymulacja działała skuteczniej na stopień, w jakim one inwestowały w swoją uwagę.

Pecyna M., Sadowska L.: Fale elektroencefalograficzne beta i theta u dzieci z zespołem Downa po magnetostymulacji Vioforem JPS. Baln. Pol. 2001, (1-2)

Zastosowanie magnetostymulacji u osób z zespołem Downa

Wolnozmienne pole magnetyczne o parametrach magnetostymulacji korzystnie modyfikuje czynność bioelektryczną mózgu, co sugeruje zastosowanie zabiegu jako metody wspomagającej zasadniczą rehabilitację u osób z zespołem Downa w różnym wieku.

Gruna-Ożarowska A.: Ocena czynności bioelektrycznej mózgu u osób z zespołem Downa po stymulacji wolnozmiennymi polami magnetycznymi. Prac doktorska. Akademia Medyczna Wrocław 2005.

Sadowska L., Gruna-Ożarowska A., Mysłek-Prucnal M.,: The estimation of bioelectrical activity of the brain of Children with Down Syndrome after the estimation of extremely low frequency magnetic fields. Proceedings Third International Congress In Valetta-Malta, Towards a New humanism, ethic and disability; Edited by Michaela Carrozzino- Piera Ruffinatto, 2007, 144-156.

Zastosowanie magnetostymulacji u dzieci z objawami opóźnienia lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.)

Wykazano statystycznie wyższy poziom umiejętności statomotorycznych w grupie wspomaganej magnetostymulacją w badaniu, w którym oceniono wpływu magnetostymulacji u dzieci z objawami opóźnienia lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.), usprawnianymi metodami neurorozwojowymi z powodu zaburzenia rozwoju psychomotorycznego.

Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ magnetostymulacji na poziom umiejętności psychomotorycznych mierzonych funkcją syntetyczną opisaną przez cechy diagnostyczne takie jak uzyskanie umiejętności raczkowania, siadania, stania, chodzenia, percepcji zmysłowej, kontaktów interpersonalnych i normalizację napięcia mięśniowego. Magnetostymulacja może być metodą wspomagającą terapię dzieci z uszkodzeniami o.u.n.

Sadowska L., Mazurek B.: Stosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych (Magnetostymulacja, Viofor JPS) u małych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Postępy Rehabilitacji 2004,18,2: 69-69. Materiały V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Skuteczności magnetostymulacji w przygotowaniu do leczenia stomatologicznego młodych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu chłopca z encefalopatią niedotlenieniowo - niedokrwienną

Korzystny wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych wiąże się z ich wielokierunkowym działaniem – od poziomu przekaźnictwa błony komórkowej do wpływu przeciwbólowego i relaksacyjnego. Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu chłopca z encefalopatią niedotlenieniowo - niedokrwienną skutkowało wzrostem aktywności dziecka, zmniejszeniem nasilenia ślinotoku, lepszą kontrolą głowy w próbie trakcyjnej i zawieszeniach bocznych oraz lepszą reakcją na bodźce słuchowe i wzrokowe.

Sieroń A., Obuchowicz A., Bilska A., Żmudzińska-Kitczak J., Białek-Kaleta J., Małecka A., Sieroń-Stołtny K., Walentek T., Sieciółka A.,: Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu 4-letnieg chłopca z ncfalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną. Opis przypadku. Balneologia Polska 2004, 46, 1-2: 73-77.

Zastosowanie w przypadku obwodowego porażenia nerwu twarzowego

W pracy opisano dwa przypadki obwodowego porażenia nerwu twarzowego o różnej etiologii u dzieci, u których oprócz farmakoterapii i kinezyterapii stosowano leczenie wolnozmiennym polem magnetycznym. U jednej z dziewczynek zabiegi włączono wcześniej niż u drugiej. Jej udział w zajęciach ruchowych również był intensywniejszy. U tej dziewczynki uzyskano zupełne ustąpienie objawów. U drugiego dziecka nastąpiła poprawa. Zabiegi rehabilitacyjne należy prowadzić od pierwszych dni wystąpienia objawów porażenia, niezależnie od stosowanego leczenia farmakologicznego.

Sieroń A., Obuchowicz A., Jakubowska D., Żmudzińska-Kitczak J., Pietrzak J., Urban K., Kniażweska M., Sieroń-Stołtny K., Mrugała-Przybyła B., Szyguła M.: Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego u dzieci – opis przypadków. Balneologia Polska 2004, 66, 1-2: 58-63.

Zastosowanie magnetostymulacji na regenerację nerwów obwodowych i zaburzenia zrostu kostnego

Wczesne zastosowanie zabiegów magnetostymulacji wpłynęło korzystnie na regenerację nerwów obwodowych i zaburzenia zrostu kostnego oraz pozwoliło uniknąć wcześniejszej rewizji operacyjnej. Uzyskane wyniki potwierdzono w EMG i RTG przed zastosowaniem zabiegów i po terapii. Wnioski: magnetostymulacja z jonowym rezonansem cyklotronowym jest korzystną terapią w regeneracji nerwów obwodowych i zaburzeniach zrostu kostnego.

Sieroń A., Jędrzejewska A., Dobosiewicz K., Czubak J., Mucha R., Flak M., Dyner-Jama I., Szota M., Czernicki K., Liska A., Dumała J.,: Magnetostymulacja z jonowym rezonansem cyklotronowym jako nowa metoda wspomagająca leczenia powikłań neurologicznych przy złamaniach. Praca kazuistyczna. Neur. Dziec. 2007: 16 (31) 61.

Magnetostymulacja w przygotowaniu do leczenia stomatologicznego z mózgowym porażeniem dziecięcym

Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów magnetostymulacji w przygotowaniu do leczenia stomatologicznego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w warunkach ambulatoryjnych. Po zastosowaniu magnetostymulacji zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie częstości występowania cech psychofizycznych takich jak senność, spowolnione reakcje, nadpobudliwość, podwyższone napięcie mięśniowe, obniżone napięcie mięśniowe. Znamiennie obniżyła się częstość występowania cech emocjonalnych takich jak strach, krzyk, płacz, ucieczka, zachowanie agresywne, odmowa współpracy, a zwiększyło wyciszenie, zadowolenie, uśmiechanie oraz kontakt wzrokowy i werbalny. Jednocześnie zauważono znamienny wzrost rozluźnienia i wokalizacji. Zabieg magnetostymulacji wpływa korzystnie na adaptację do ambulatoryjnego leczenia stomatologicznego dzieci z porażeniem mózgowym.

Jankowska K., Kaczmarek U., Sułtan E., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Dobrzyński M., Ocena skuteczności magnetostymulacji w przygotowaniu do leczenia stomatologicznego młodych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 4, 361-368.

Magnetostymulacja u dzieci ze spastyczną forma dziecięcego porażenia mózgowego

W analizie uzyskanych danych stwierdzono, że w wyniku zastosowania zabiegów magnetostymulacji nastąpiło obniżenie napięcia mięśniowego (u 92,7% badanych dzieci), wzrost siły mięśniowej (83,9%). Wykazane zmiany mają istotny wpływ na wykresy kinematyczne oraz ogólna statykę
i lokomocję pacjentów.

Uwzględniając efektywność metody, a także wygodę i prostotę prowadzenia terapii przy użyciu magnetostymulacji może być zalecane w celu szerokiego klinicznego zastosowania w kompleksowej rehabilitacji dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Szatałow W.G.,. Pereponowa E., K., Dubowceba I. W., Jakubowski, S.A.: „Magnetoterapia słabym zmiennym polem magnetycznym u dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym z użyciem aparatu Viofor JPS”

„Dziecięca i młodzieżowa (wczesnomłodzieżowa) rehabilitacja”, 2003, 1, 24-27.

Magnetoledoterapia w kompleksowej rehabilitacji pediatrycznej

Magnetoledoterapia jako element kompleksowej rehabilitacji znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu schorzeń neurologicznych, reumatologicznych, ortopedycznych, dermatologicznych. Jest obecnie jedną z podstawowych metod fizykoterapeutycznych stosowanych u dzieci. Ze względu na to, iż mechanizmy działania monochromatycznego światła o określonej długości fali oraz magnetostymulacji są zbliżone lub mają charakter uzupełniający się, zastosowanie łączne magnetostymulacji ledoterapia powoduje sumowanie się ich bodźców i jest ze wszech miar uzasadnione. Synergistyczne działanie ledoterapii i magnetostymulacji działa wyjątkowo korzystnie w aspekcie leczenia: analgetycznego, wazodilatacyjnego, spazmolitycznego, stabilizującego błony komórkowe neuronów i pobudzającego procesy plastyczności mózgu, co jest szczególnie istotne w terapii dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Zjawisko histerezy biologicznej (utrzymywanie się działania przeciwbólowego po ustaniu ekspozycji) jest cechą magnetoledoterapii, powoduje wzmocnienie uzyskanych efektów leczenia i sprawia, ze są one bardziej trwałe. Magnetoledoterapia w pewnych schorzeniach może być stosowana jako alternatywa do leczenia farmakologicznego. Magnetostymulacja, a także magnetoledoterapia nie daja efektów niepożądanych, co jest kolejną znaczącą ich zaletą. Bezpieczeństwo stosowania magnetoledoterapii jest szczególnie ważne w rehabilitacji pediatrycznej.

Kwiecień-Czerwiec I., Woldańska-Okońska M.: Magnetoledtherapy In comprehensive pediatric rehabilitation. Polish Annals od Medicine 19, 2012, 163-169