Komunikaty

Aktualna praca Ośrodka

10.05.2020 r.

UWAGA!

Od dnia 11 maja 2020 roku wznawiamy przyjmowanie Pacjentów i wykonywanie badań (USG, MAMMOGRAFIA i BACC) w naszej Placówce. Prosimy Pacjentów o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami i o stosowanie się do naszych zaleceń.

W obliczu trwającej epidemii i wzrastającej liczby stwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem należy minimalizować kontakt z innymi osobami. Dlatego tak ważne jest, aby spędzać jak najmniej czasu w placówce medycznej i dbać o zachowanie  wszelkich niezbędne środków bezpieczeństwa.

 • Prosimy o rejestrację telefoniczną

 • W razie stwierdzenia jakichkolwiek oznak choroby (objawy przeziębienia, kaszel, osłabienie, duszność itd.) konieczne jest telefoniczne przełożenie wizyty

 • W celu zachowania wszelkich środków ostrożności  i zapewnienia możliwie największej ochrony naszym Pacjentom, personel wykonujący badania zabezpieczony jest w wymagane środki ochrony osobistej, a po każdym badaniu prowadzi dezynfekcję rąk oraz używanej aparatury medycznej i sprzętu.

 • Podczas rejestracji telefonicznej udzielimy wszelkich niezbędnych informacji
  o koniecznym przygotowaniu do badania, aby nie przedłużać czasu pobytu w pracowni

 • W związku z tym, że jednocześnie w budynku będzie mogła przebywać tylko ograniczona ilość osób, na badania należy zgłaszać się na wyznaczoną godzinę

 • Pacjent musi mieć  usta i nos zakryte własną maseczką

 • Bezpośrednio przed wejściem konieczne jest zdezynfekowanie rąk, poddanie się pomiarowi temperatury i podpisane ankiety wstępnej kwalifikacji

 • Do budynku i na badanie do gabinetu pacjent wchodzi bez osób towarzyszących.

 • Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz powierzchni, których mogły wcześniej dotykać inne osoby

 • Prosimy zachować wymagany odstęp 1,5 -2 metrów od pracownika w rejestracji oraz  od innych pacjentów

 • Podczas rozmowy z personelem i zbieraniem wywiadu medycznego, poza czasem wykonywania badania również wymagany jest  bezpieczny odstęp

 • Należy ograniczyć rozmowy z innymi osobami w poczekalni

 • Prosimy o niekorzystanie  z telefonu komórkowego podczas pobytu w budynku.

 • Jeśli to możliwe proszę do płatności użyć karty płatniczej, ewentualnie przygotować odliczona gotówkę.

 

 • Od 4 maja 2020r. uruchamiany sklep dla Amazonek.

Zapewniamy bezpieczeństwo w doborze asortymentu. Każda Pacjentka musi posiadać maseczkę! Obowiązuje badanie temperatury, wypełnienie stosownych oświadczeń i dezynfekcja rąk.

Serdecznie zapraszamy:))

 • UWAGA! Jednocześnie informujemy, że rehabilitacja w MAZ-MED odbywa się nadal głównie w formie telerehabilitacji.

Przygotowujemy się do wznowienia tradycyjnej rehabilitacji.Wszystkie informacje w sprawie rehabilitacji i rejestracji przekazujemy drogą telefoniczną w godzinach 8.00 - 15.00

Aktualne informacje będą zamieszczane na Facebook'u MAZ - MED